Agroturistika a agrofarmy v České republice

Vítejte na stránkách věnovaných agroturistice v ČR


Tyto stránky jsou věnovány agroturistice v České republice a mají za cíl jednak informovat o současné situaci v oblasti agroturistiky u nás, jednak vytvořit databázi agrofarem, která zájemcům o pobyt na agrofarmách usnadní jejich vyhledávání.

Dále by tyto stránky měly sloužit jako zdroj informací pro mou disertační práci, a proto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku (které nezabere více než 10 minut). Dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely disertační práce. Za jeho vyplnění Vám předem mnohokrát děkuji.

Rovněž tu je pod odkazem chat/vaše názory prostor pro vyjádření Vašeho názoru a sdělení Vašich zkušeností týkajících se agroturistiky, za které budu velmi ráda a které jistě budou zajímat i ostatní návštěvníky webu.

Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy, náměty na zlepšení či jiné komentáře, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese gabrielan@volny.cz
Jestliže jste navštívili nějakou zajímavou a doporučeníhodnou agrofarmu, která v našem seznamu chybí, nebo jste-li provozovateli agrofarmy a měli byste zájem o umístění odkazu na Vaši farmu na těchto webových stránkách, napište mi. Děkuji.

Tyto stránky vznikly v rámci projektu „Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové republice Německo“ podporovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze, které tímto děkuji.

Gabriela Thöndlová

Last change: 23. 5. 2011